Головний редактор   Заступники головного редактора
 

Портниченко А.Г., д.м.н. (Київ) Google Scholar

 

Павлович С.І., к.б.н. (Київ) Google Scholar

 

Яцюк В.М., к.м.н. (Трускавець)

 

Відповідальний секретар редакції

Василенко М.І., к.б.н. (Київ)

Редакційна колегія

Андріюк Л.В., д.м.н., проф. (Львів)

Березовський В.Я., д.м.н., проф. (Київ)

Васильєва-Лінецька Л.Я., д.м.н., проф. (Харків)

Владимиров О.А., д.м.н., проф. (Київ)

Гжегоцький М.Р., д.м.н., проф., чл.-кор. НАМНУ (Львів)

Гоженко О.А., д.м.н. (Одеса)

Ільїн В.І., д.б.н., проф. (Київ)

Козявкін В.І., д.м.н., проф., чл.-кор. НАМНУ (Трускавець)

Кришталь О.О., д.б.н., проф., акад. НАНУ (Київ)

Лєвашов М.І., д.м.н., проф. (Київ)

Насібуллін Б.А., д.м.н., проф. (Одеса)

Попович І.Л., к.м.н. (Трускавець)

Радченко О.М., д.м.н., проф. (Львів)

Сагач В.Ф., д.м.н., проф., чл.-кор. НАНУ (Київ)

Серебровська Т.В., д.б.н., проф. (Київ)

Стеблюк В.В., д.м.н., проф. (Київ)

Філіппов М.М., д.б.н., проф. (Київ)

Шейко В.І., д.б.н., проф. (Суми)

Якубенко П.П., к.т.н. (Київ)

Янчій Р.І., д.б.н., проф. (Київ)

Pokorski M., Dr. Med., Prof. (Warsaw, Poland)

Zubieta-Calleja G., MD, Prof. (La Pas, Bolivia)

Zukow W., PhD (Bydgoszcz, Poland)