Науково-практичне видання «Медична гідрологія та реабілітація» (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 7257 від 30.04.2003 р., ISSN 2308-0663) було засновано у квітні 2003 року спільними зусиллями академіка Платона Григоровича Костюка (1924-2010), директора Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, і доктора медичних наук Богдана Івановича Аксентійчука (1949-2010), Генерального директора ЗАТ ЛОЗ «Трускавецькурорт». 

Академік П.Г. Костюк

(1924-2010)

 

Основною метою журналу було оперативне інформування читачів про результати експериментальних і клінічних досліджень фізіологічних і лікувальних властивостей, а також походження, хімічного і мікробіологічного складу перлини курорту Трускавець – біоактивної води Нафтуся, перша письмова згадка про яку датується ще 1649 роком. Значна увага приділялася й іншим лікувальним чинникам курортів України, досягненням в галузі медичної реабілітації, організації санаторно-курортної справи.

Постановою Президії ВАК України за № 2-5/5 від 08.06.2005 р. журнал був включений до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт [див. детальніше].

 

Протягом періоду видання редакцію журналу «Медична гідрологія та реабілітація» очолювали провідні українські бальнеологи та реабілітологи д.м.н., проф. Степан Васильович Івасівка, к.м.н. Ігор Львович Попович, д.м.н., проф. Анатолій Іванович Гоженко (див. фотогалерею, зліва направо).

 

Успішна праця редакції журналу 2003-2013 років відзнаменувалася високим вітчизняним рейтингом журналу.  За результатами  Бібліометрики української науки* у 2014 р журнал посідав у Топ 100 найбільш цитованих у Google Scholar українських наукових періодичних видань:

  • 36 місце серед всіх періодичних наукових видань;
  • 5 місце серед видань медико-біологічного профілю

*http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=jour_google_1409

 

Однак в останнє десятиріччя виникла потреба значного розширення спектру наукових напрямків видання з огляду на світові тенденції розвитку науки, в тому числі реабілітаційної медицини.

З кінця 2014 р. редакцію журналу було переміщено з Трускавця до Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (Київ), де її очолила д.м.н. Алла Георгіїівна Портниченко, що ознаменувало зміщення вістря наукових напрямків видання до фундаментальних, патофізіологічних питань поряд з традиційними для журналу прикладними проблемами з галузей бальнеології, курортології та реабілітації, а також кардинальну перебудову діяльності видання згідно з сучасними міжнародними вимогами.

Як наслідок реформування видання у 2016 р. журнал змінив назву на «Патологія, реабілітація, адаптація» / “Pathology, Rehabilitation, Adaptation” (Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 22153-12053ПР від 07.06.2016 р.). Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.14 № 1279 (зі змінами від 13.03.17 №374) журнал неперервно продовжує бути включеним до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт.

Незважаючи на складний період реформ, журнал продовжує підвищувати рівень цитування та залишається на високих рейтингових щаблях вітчизняних видань.